Vrchní emaily vodouředitelné

Eternal mat akrylátový

ETERNAL mat je kvalitní vodouředitelná akrylátová barva vhodná pro všestrané použití na savé i nasavé materiály a to v interiéru i exteriéru. Po řádně očištěném a odmaštěném podkladu ji lze nanášet jak štětcem a válečkem, tak i stříkáním, ideálně při teplotách pohybujících se v rozmezí 8 – 30 °C. ETERNAL mat se nanáší ve 2–3 vrstvách v časovém rozmezí minimálně 4 hodin mezi jednotlivými nátěry (uvažována teplota kolem 20 °C). Vlastní spotřeba se pohybuje, dle savosti podkladu, kolem 0,3kg/m2 V obchodě je též Eternal revital, který má atest na dětské hračky.